Organizatorzy

Oddział Urazowo-Ortopedyczny
Szpitala w Giżycku

Oddział Warmińsko-Mazurski
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

|

Klinika Ortopedii CMKP
SPSK im. Prof. Adama Grucy
w Otwocku