Komitet Naukowy

Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

dr n. med. Jerzy Białecki